ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > מדינות > איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

"פורום לא נאות" - העברת דיון משפטי לרשות הפלשתינאית 2.12.09

עתירה לבקשת אשרת כניסה לארץ מתוקף נישואים. 23.7.09

עתירה לקבלת אשרה לשהייה בארץ. 23.07.09

איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל

עתירה למתן מעמד לבן של עובדת זרה שנישאה לישראלי

עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע

עתירה לאישור כניסת אישתו לישראל

בקשה להחלת הליך מדורג ומתן מעמד בישראל לבן זוג של אזרח ישראלי.

פסק דין בנושא "שפיטות" ובנושא הכרה בלאום ישראלי

עותרת אזרחית רוסיה לאשרת כניסה לישראל עבור העותרת ובנה


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין
  

איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל

ברוכים הבאים למדור חדשות ופסיקה בתחום מדינות :

 

ועכשיו ... איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל .

 

----------------

 
 

תקציר:

 

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה רון שפירא דחה עתה עתירה של בני זוג -אזרחית ישראלית ואזרח מצרי מאבו סנאן שעתרו לקבל אישור שהייה לבעל בישראל ובקשתם נדחתה ע"י המדינה מטעמים ביטחוניים, וקבע כי ההחלטה סבירה והתקבלה משיקולים ענייניים, לאחר בדיקה מקיפה, ובהתאם לסמכות הגורמים האמונים על קבלת ההחלטה כדין. עם זאת הורה כי עניינם יבחן שוב בחלוף שנה מהיום, הן על ידי משרד הפנים והן על ידי הגורמים הביטחוניים העוסקים בנושא.

 

כן הורה כי במסגרת הליך הבדיקה החוזרת שיתקיים יתאפשר לעותרים להגיש את טיעוניהם בכתב, במובן זה שיתקיים הליך של טיעון ושימוע, במגבלות של הגנה על החומר החסוי, כפי שיידרש בעתיד, בדרך של הגשת טיעון בכתב. עניינם של העותרים ייבחן שוב לאחר שיוגשו טיעוניהם והעותרים שיבהירו את מצבה של המשפחה, באופן שהרשות המנהלית המוסמכת תוכל לשקול שוב את עמדתה לאחר קבלת התמונה המלאה על מצב המשפחה וכן לאחר קבלת עדכון מגורמי הביטחון העוסקים בנושא על ההיבטים הביטחוניים של הנושא.

רקע:


העותרים נישאו זה לזו ביום 28/8/99 ולאחר שנישאו, הגישה העותרת בקשה להתיר את כניסתו של בעלה העותר לישראל והוא אכן נכנס לישראל בשנת 2001. העותרים פעלו כדי לקבל אישור לשהיית העותר 2 בישראל, בדרך של הגשת בקשה לאיחוד משפחות וזאת לאורך שנים. במקביל, המשיכו שני העותרים להתגורר בישראל בכפר אבו סנאן ונולדו להם שני ילדים. הילדים הם אזרחי מדינת ישראל. על אף שבמשך מס’ שנים נבחנה בקשת העותרים, לא התקבלה תשובה לבקשתם לאיחוד משפחות והסדרת שהייתו של העותר 2 בישראל באופן חוקי.

המדינה ביקשה לדחות את העתירה, מחמת שיהוי, ומחמת העובדה שהתקבלה החלטה סבירה ועניינית הדוחה בקשת העותרים לאיחוד משפחות מטעמים ביטחוניים.

ב"כ העותרים טען להעדר שימוע בטרם קבלת החלטה, וזאת בשים לב לעובדה שאין לו ידיעה על מקור ההתנגדות, מטעמים ביטחוניים.

השופט שפירא קבע כי אין חולק כי במקרה זה התקבלה החלטה בלא שנערך שימוע ומשלא נערך שימוע, קודם לקבלת החלטה, נפגעת גם זכותם של העותרים לטיעון בטרם קבלת החלטה. עם זאת, זכות הטיעון וזכות השימוע אינן מחייבות כי ייערך שימוע בדרך של דיון במעמד צדדים והצגת טיעונים של צד אחד בפני הצד השני במלואם. טיב השימוע יכול להשתנות בשים לב לאילוצים של הרשות המנהלית בקיומו של הליך שימוע, ככל שיש בקיום הליך כדי לפגוע באינטרסים חיוניים אחרים, ובמקרה זה, בביטחון המדינה. במקרה זה דחיית הבקשה פוגעת בזכותה של העותרת וילדיה לקיים חיי משפחה ביחד עם אבי המשפחה, העותר ומכאן, שמ דובר בפגיעה ממשית בזכויות יסוד.

עם זאת, קבע השופט כי לא ניתן להתעלם מהגורם לדחיית הבקשה וכי הוצג בפני ביהמ"ש חומר חסוי רגיש שעניינו במניעה הביטחונית למתן האישור המבוקש על ידי העותרים. המ דובר בחוו"ד וכן בחומר מודיעיני גולמי.


השופט שפירא ציין כי בניגוד לטענת העותרים על שיהוי בקבלת ההחלטה מצד המדינה - דווקא משך הזמן אשר השקיעה המדינה בבדיקת הנושא, ע"י גורמים שונים, מצביע במקרה זה על החשיבות והמשקל שניתן להליך הבדיקה, בשים לב לטיב הזכויות בעניינם עוסקת הבדיקה, וזאת בטרם קבלת החלטה.

 

יחד עם האמור קבע כי לא שוכנע שאין כל אפשרות למצות הליך של טיעון ושימוע, באופן שבו יתאפשר לעותרים להגיש טיעון כתוב, זאת גם כשהעותר אינו מצוי בישראל, ולטעון את כל הטענות בעניין המצב המשפחתי, וכל טענה אחרת שיש בידי העותרים לטעון, בפני הרשות המנהלית. הליך זה של שמיעת טענותיהם, לרבות קבלת הבהרות על מצב המשפחה והשלכותיה של כל החלטה שתתקבל על מצב המשפחה, לא נעשה ויש למצות הליך זה.

 

כן הוסיף כי במקרים מסוג זה, מוטלת על המשיבה החובה להמשיך ולבחון את עניינם של העותרים. ככל שישתנו הנסיבות על פי הבדיקות שייערכו, כי אז יש מקום לשקול שוב את הבקשה.


שאלות תגובות או הערות:
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
איזור
נושא
פרטי פניה
* בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

רוצה שעורך דין יחזור אליך עם תשובות? לחץ/י כאן

אולי תרצו לקרוא על:

רומניה-הפתח לשוק האירופי המשותף
אזרחות רומנית - מי זכאי לדרכון רומני?

לכל המאמרים


אולי תרצו לקרוא פסקי דין וחדשות בנושא:

עתירה של עותר, אזרח רומניה, השוהה בישראל כבר קרוב לעשור שנים

לכל פסקי הדין    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר