ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > מדינות > לימודים בישראל לתושב השטחים – עתירה לפסיקת הוצאה שכ``ט
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

"פורום לא נאות" - העברת דיון משפטי לרשות הפלשתינאית 2.12.09

עתירה לבקשת אשרת כניסה לארץ מתוקף נישואים. 23.7.09

עתירה לקבלת אשרה לשהייה בארץ. 23.07.09

איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל

עתירה למתן מעמד לבן של עובדת זרה שנישאה לישראלי

עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע

עתירה לאישור כניסת אישתו לישראל

בקשה להחלת הליך מדורג ומתן מעמד בישראל לבן זוג של אזרח ישראלי.

פסק דין בנושא "שפיטות" ובנושא הכרה בלאום ישראלי

עותרת אזרחית רוסיה לאשרת כניסה לישראל עבור העותרת ובנה


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין
  

לימודים בישראל לתושב השטחים – עתירה לפסיקת הוצאה שכ"ט

בבקשה לפסיקת הוצאה אשר נידונה בבית המשפט העליון בשל סירובם של משרד הביטחון ליתן לעותר, תושב ג'נין וסטודנט לרפואה באוניברסיטת "אל-קודס" אשר באיזור (להלן: האוניברסיטה), היתר כניסה לשטח ישראל על מנת להגיע לבית החולים האוניברסיטאי "מקאסד" (להלן: בית החולים) שבמזרח ירושלים לצורך לימודיו.
 
על פי העתירה, במסגרת לימודי רפואה באוניברסיטה, נדרשים הסטודנטים לעבור לימודים קליניים בבית החולים בלבד. בקשת העותרת עמותת רופאים לזכויות אדם בשם העותר להתרת כניסתו לישראל לצורך הלימודים בבית החולים נדחתה על ידי משרד הביטחון, "בשים לב למידע הכולל, לרבות מידע מודיעיני חסוי. בנוסף  דחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים את בקשת העותרים לשקול בשנית מתן היתר כניסה לעותר לצורך לימודיו בשל שיקולים בטחוניים. בנוסף ציין כי אחד התנאים למתן היתר כניסה לצורך לימודים הוא עמידה במכסה המאושרת לכל מחזור.
 
העותרים טענו כי סירוב המשיבים להעניק לעותר היתר כניסה לישראל מהווה הפרה של חובתם לאפשר לתושבי האזור לרכוש השכלה ולהקים תשתית תקינה של מערכת בריאות ובתי חולים באזור. בנוסף טענו, כי הסירוב אינו חוקי, שכן הוא מנוגד למשפט הבינלאומי ומפר זכויות אדם בסיסיות. מכאן העתירה דנן, אשר הוגשה. מאורח יותר הודיעו המשיבים כי בקשת העותר לקבלת היתר כניסה תאושר, בכפוף להגשת בקשה רשמית מצד בית החולים ועל פי הנהלים המקובלים. בנסיבות אלו התייתרה העתירה ונמחקה בהסכמת הצדדים.
 
למרות מחיקת העתירה, עמדו העותרים על הוצאותיהם.
 
העותרים טוענים כי החל מחודש אוקטובר 2005 פנו בבקשות רבות אל המשיבים לצורך קבלת היתר הכניסה, אך כל בקשותיהם נדחו באופן שרירותי. אף ניסיונותיהם להשיג על הסירוב נדחו. לפיכך, ונוכח העובדה ששנת הלימודים כבר החלה ונמנע מהעותר להשתתף בה עקב הסירוב, נאלצו העותרים להגיש עתירה זו. העותרים טוענים בנוסף, כי סמיכות הזמנים בין הגשת העתירה ובין קבלת היתר הכניסה מעידה על כך שהגשת העתירה היא שהובילה לקבלת הסעד המבוקש. לפיכך נטען כי על המשיבים לשאת בהוצאות העותרים.
 
המשיב בתגובתו משאיר את ההחלטה בבקשת העותרים לפסיקת הוצאות לשיקול דעת בית משפט זה. עם זאת טוען המשיב כי יש להביא בחשבון את העובדה שלעותר, שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון ישיבה בישראל, אין כל זכות שבדין להיכנס לתחומי מדינת ישראל או לעבוד בתחומה. לפיכך, לא נפל כל פגם בהחלטת המשיב לסרב לבקשת העותר להתיר את כניסתו לישראל, ובפרט שעה שהייתה מניעה ביטחונית בעניינו של העותר. המשיבים טוענים בנוסף, כי בקשת העותר לקבלת היתר כניסה לישראל לא הוגשה באמצעות בית החולים כנדרש. לאחר שהתברר כי מדובר בסטודנט המבקש ללמוד בבית החולים כחלק מהמכסה השנתית של סטודנטים המקבלים היתרי כניסה מהמשיב, נבחנה שנית בקשתו של העותר על ידי גורמי הביטחון והתקבלה. המשיבים טוענים כי אם הבקשה לקבלת היתר כניסה הייתה מוגשת על ידי בית החולים כנדרש מלכתחילה, יתכן ולא היה צורך בהגשת העתירה. זאת, שכן נערך איזון שיקולים שונה ככל שמדובר בבקשה המוגשת על-ידי בית חולים לצורך כניסתו של אדם להתמחות בו, לעומת בקשה המוגשת על ידי תושב האזור.
 
לאחר שעיינתי בבקשה ובתיק בכללותו ובשים לב לבג"צ 842/93 אל נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מח(4) 217, כמו גם לעמדת המשיב, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל. מבלי להביע עמדה בשאלת זכותו המהותית של העותר לקבלת היתר כניסה, הרי שברור מן החומר שבתיק כי אכן ניסה העותר מספר פעמים לקבל היתר כניסה לישראל, תוך שהוא מציין כי הדבר נדרש לו לצורך לימודיו בבית החולים. בקשותיו סורבו מטעמים בטחוניים חסויים, ובלא שהובהר לו כי על בית החולים להגיש בשמו את הבקשה כדי שתאושר. בנסיבות העניין, ובפרט נוכח היעדר היכולת לדעת את טעמי הסירוב, מצאתי כי נמצא צידוק בהגשת העתירה דנן אשר הובילה למתן היתר הכניסה לישראל כמו גם קשר סיבתי מספיק בין הגשת העתירה לבין קבלת הסעד עקב בחינה מחודשת של ההחלטה בעניינו של העותר. לפיכך, שוכנעתי כי בנסיבותיו של מקרה זה יש אפוא מקום לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים. אשר לשיעור ההוצאות, הרי שיש לקחת בחשבון את פעולותיהם של המשיבים לשם מתן פתרון מהיר לעתירה בלא צורך בקיום דיון. במקביל, העותרים לא פירטו את הוצאותיהם. בשקלול כלל הנסיבות ולאחר עיון בעתירה עצמה, יחובו המשיבים בשכר טרחת עורך-דין של העותרים בסך של 3,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום מתן החלטתי זו ועד לתשלום בפועל.

שאלות תגובות או הערות:
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
איזור
נושא
פרטי פניה
* בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

רוצה שעורך דין יחזור אליך עם תשובות? לחץ/י כאן

אולי תרצו לקרוא על:

רומניה-הפתח לשוק האירופי המשותף
אזרחות רומנית - מי זכאי לדרכון רומני?

לכל המאמרים


אולי תרצו לקרוא פסקי דין וחדשות בנושא:

עתירה של עותר, אזרח רומניה, השוהה בישראל כבר קרוב לעשור שנים

לכל פסקי הדין    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר