ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > מסחרי > כיצד יחושבו פיצויים לאחר פינוי במסגרת תוכנית ההתנתקות?
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

לקוח בעייתי בבית קפה - סילוקו חייב את בעל בית הקפה לשלם פיצויים

מחלוקת בין שתי נשים בנוגע לבעלות על דוכן בשוק הכרמל

מי אשם בהפרת חוזה עסקי לצורך פרויקט קבלני?

בעקבות AM:PM - סניף טיב טעם ברמת גן פתוח בשבת

תביעה בגין נזקים כספיים לעסק בשל סכסוך שכנים

מהי חובת הגילוי הנאות המוטלת על יבואן רכבים כלפי לקוח

תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בצילום עיתונות - תמונה של יצחק רבין

יחסי ציבור בדמות מסע הכפשות אינם לגיטימיים בהתנהלות עסקית

ויכוח בין חברה לבין ספק לגבי זכויות יוצרים במוצר

דומינוס פיצה תשיב חלק ניכר מכספי זיכיון למרות שהזכיין הפר חוזה


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין
  

כיצד יחושבו פיצויים לאחר פינוי במסגרת תוכנית ההתנתקות?

ברוכים הבאים למדור חדשות ופסיקה בתחום מסחרי:

 

ועכשיו ... כיצד יחושבו פיצויים לאחר פינוי במסגרת תוכנית ההתנתקות?.

 

----------------

 
 

חישוב פיצוי לבעלי עסקים אשר פונו בהתנתקות – האם הוצאות טלפון ורכב?


בשנת 2005 יישמה ממשלת ישראל את תוכנית ההתנתקות אשר במהלכה פונו אלפי מתיישבים מגוש קטיף הסמוך לרצועת עזה. פינוי המתיישבים נעשה בהתאם לחוק יישום תוכנית ההתנתקות. בית המשפט השלום בירושלים נדרש לאחרונה לפירוש סעיף 17 לחוק זה, וזאת במסגרת ערעוריהם של ארבעה בעלי עסקים שפונו מאזור התעשייה ארז.

 

הערעורים עסקו בפרשנות אשר יש לתת לסעיף 11(ב) לתוספת השלישית לחוק, אשר עניינו פיצוי לפי השווי הפיננסי של העסק. סעיף 9 לתוספת קובע כי השווי הפיננסי אמור להיות מחושב על ידי הכפלת הרווח התפעולי הממוצע של העסק בניכוי 30%. נוסחת הפיצוי נקבעה על ידי המחוקק בסיוע של ועדת מומחים, והיא נועדה ליצור מנגנון פיצוי ראוי והוגן, בנסיבות המיוחדות של העניין.

 

רווח תפעולי הוגדר בסעיף 8 לתוספת בתור הרווח התפעולי השנתי אשר ייקבע לפי סעיף 11. סעיף 11 קובע כי יש לקבוע את הרווח התפעולי בהתאם לדו"ח הכספי הנומינלי אשר הוגש לגביה לפקיד השומה לפני היום הקובע.

 

למעשה חישוב הפיצוי מפורט בסעיף 11(ב) לתוספת באופן הבא – הפיצוי יחושב לפי הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון ומיסים ולפני הוצאות אחרות והכנסות אחרות כמצוי בדו"ח כאמור בסעיף קטן א' שהוא מתוקן לפי – א) הוספת עלות השכר שניתן לבעל העסק בשנת הדו"ח. ב) הפחתת עלות השכר לכל שנת דו"ח בנפרד, בין אם בין לבעל העסק שכר ובין אם לאו – וזאת כל אימת שהסכום המופחת לא יעלה על מחצית מן הרווח התפעולי לגבי אותה השנה, לפני התיקון לפי סעיף קטן זה.

 

במילים אחרות, הוראות סעיף 11(ב)(1) לתוספת לחוק, בנוגע לרווח התפעולי של העסק, קובעות כי יש להוסיף את עלות השכר אשר ניתן לבעל העסק בהתאם להפחתות עלות שכר נורמטיבית של בעל העסק אשר אינה קשורה לשכר שניתן לו בפועל (והיא מחושבת בהתאם למפתח המפורט).

 

איך יחושבו הוצאות בעבור רכב והחזקת טלפון?

 

ערעוריהם של המפונים במקרה זה עסקו בהוצאות מסוג החזקת רכב וטלפון נייד אשר המדינה ראתה בהן הוצאות בעלות אופי כפול. דהיינו, הוצאות אשר מצד אחד יש בהן מרכיב של הטבת בעלים, ומצד שני הן חלק מהוצאותיו האמיתיות של העסק.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המדינה טענה כי יש לנטרל בעניין זה את החלק הפרטי (הטבת הבעלים) גם ביחס לעסק אשר אינו מאוגד, ולקבוע במסגרת תיקנון הרווח התפעול את אותו מרכיב המהווה הטבה פרטית. על מנת לחשב מרכיב זה, המדינה סברה כי יש לבחון את הדיווחים שניתנו לפקיד השומה בזמן אמת שלא בתור הוצאה עסקית.

 

המפונים טענו כי הוצאות רכב וטלפון מהוות חלק מהרווח התפעולי של העסק ואין להפריד כאן בין החלק העסקי לבין החלק הפרטי. לטענתם, המדינה ניסתה למעשה לבצע אבחנה של משמעות המונח עלות שכר ומדובר בניסיון אשר מנוגד לתכלית החוק ומפר את השוויון בין עסקים שאינם מאוגדים לעסקים מאוגדים.

 

שכר כולל גם הוצאות טלפון ורכב

 

בית המשפט קבע ראשית כי יש לפרש את המונח שכר, אשר לא הוגדר בחוק ההתנתקות באופן מפורש, על פי דיני מס הכנסה ובאופן הבא – "השתכרות או רווח מעבודה, לרבות כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו, וכן תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, הנזכרים שם במפורש".

 

דהיינו, שכר כולל גם את הוצאות הרכב והטלפון של בעל העסק ואין מקום לערוך בעניין זה פרשנות ליברלית לפנים משורת הדין. בנוגע לפירוש המונח "עלות שכר", נקבע כי היות ועלות השכר מתווספת לרווח התפעולי אשר ניתן לבעל העסק (אם ניתן), הרי שיש לפרש את הכוונה כל השכר ברוטו לרבות הוצאות טלפון ורכב. לסיכום, נקבע כי לאור לשונו הקיימת של סעיף 11(ב) לתוספת השלישית לחוק, יש להעדיף את הפרשנות המוצעת על ידי המערערים לסעיף האמור על פני הפרשנות שהוצעה על ידי המדינה".


שאלות תגובות או הערות:
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
איזור
נושא
פרטי פניה
* בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

רוצה שעורך דין יחזור אליך עם תשובות? לחץ/י כאן

אולי תרצו לקרוא על:

מוניטין וזכויות יוצרים
אישור ביהמ"ש להגשת תביעה כספית נגד משרד רואי חשבון
חוזה בעל פה, מה תוקפו?
עריכת הסכמים ומידע על חוזים, רוצה לערוך חוזה?
תביעה בגין גניבת עין
קיפוח בעל מניות בחברה
מוניטין, מה מעמדו המשפטי?

לכל המאמרים


אולי תרצו לקרוא פסקי דין וחדשות בנושא:

האם מעורבות עולם תחתון בהליך בוררות היא עילה לביטול פסק בוררות? 22.9.11
מכירת מוצרים מזויפים והפרת זכויות יוצרים - פיצויים לחברה אמריקנית 20.7.11
פיצויים בעקבות תוכנית ההתנתקות - חישוב עבור עסקים בלתי מאוגדים 13.6.11
עילות לפירוק עמותה בבית המשפט 12.5.11

לכל פסקי הדין    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר