ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > מדינות > עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

"פורום לא נאות" - העברת דיון משפטי לרשות הפלשתינאית 2.12.09

עתירה לבקשת אשרת כניסה לארץ מתוקף נישואים. 23.7.09

עתירה לקבלת אשרה לשהייה בארץ. 23.07.09

איחוד משפחות? עתירת בני זוג ישראלית ומצרי לשהיית הבעל בישראל

עתירה למתן מעמד לבן של עובדת זרה שנישאה לישראלי

עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע

עתירה לאישור כניסת אישתו לישראל

בקשה להחלת הליך מדורג ומתן מעמד בישראל לבן זוג של אזרח ישראלי.

פסק דין בנושא "שפיטות" ובנושא הכרה בלאום ישראלי

עותרת אזרחית רוסיה לאשרת כניסה לישראל עבור העותרת ובנה


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין
  

עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע

ברוכים הבאים למדור חדשות ופסיקה בתחום מדינות :

 

ועכשיו ... עתירה למתן אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע.

 

----------------

 
 
 
 
בפני:  
כבוד השופט א' א' לוי
 
כבוד השופטת ע' ארבל
 
כבוד השופט י' דנציגר
 
העותרים:
1.
 
2.
 
3.
                                          
 
נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבים:
1. שר הפנים
 
2. משרד הפנים
                                          
בקשה להארכת מועד
 
פסק-דין
השופט א' א' לוי:
 
1.        עותרת 2, אזרחית אוקראינה, היא בת זוגו של עותר 3 שהוא אזרח ישראלי מכוח שבות. עותר 3 רשום במרשם האוכלוסין, בהתאם להצהרתו, כ"חסר דת" (להלן "העותרת" ו"העותר", בהתאמה). עותר 1, הוא בנה של העותרת מנישואיה הקודמים (להלן גם "בנה של העותרת"), וגם הוא אזרח אוקראינה. ביום 22.11.1992 נכנסה העותרת לישראל באשרת תייר, וגם לאחר שתוקפה פג המשיכה לשהות כאן שלא כדין. בנה של העותרת נכנס לארץ כעבור שלוש שנים, ולמען הדיוק, בתאריך 15.10.1995.
 
2.        ביום 13.6.2004 נשלחה למשיבים בקשה להעניק רישיון קבע לעותרת ולבנה, נוכח קיומו של קשר זוגי בין העותר לעותרת. בבקשה נטען, בין היתר, כי העותרת נישאה בעבר לאזרח ישראלי אחר, ממנו התגרשה ביום 11.12.2000. העותרים נתבקשו להגיש מסמכים נוספים לשם בחינת בקשתם, ולאחר התכתבויות נוספות בין הצדדים הגיעו העותרים בליווי בא-כוחם למשרדי המשיבים כדי להגיש בקשה למתן מעמד לעותרת על פי נוהל ידועים בציבור. בקשתם זו של העותרים נדחתה בנימוק שהעותרת שוהה בארץ שלא כדין, ועל כן עליה לצאת מן הארץ ולהגיש את הבקשה שעה שהיא שוהה מחוץ לישראל.
 
3.        על החלטה זו השיגו העותרים בטענה כי הם נישאו בכנסייה האורתודוקסית עוד בשנת 1997. ערעורם של העותרים נדחה, ובתשובת המשיב שנשלחה להם צוין, כי הבקשה לאיחוד משפחות שהוגשה מטעמם נבחנת בהתאם לנוהל ידועים בציבור מאחר והעותרים הגישו את בקשתם לפי נוהל זה. במכתבו של המשיב נדרשה העותרת בשנית לצאת מן הארץ לצורך בחינת הבקשה לאיחוד משפחות. במכתב נוסף שנשלח על ידי בא-כוח העותרים נאמר שוב כי שולחיו נשואים זה לזו, ומכל מקום אין לעמוד על הדרישה בדבר יציאתה של העותרת מן הארץ. בקשה זו הועברה למטה מנהל האוכלוסין, ולאחר בחינתה הוחלט כי ניתן יהיה לאשר את הבקשה לאיחוד משפחות מבלי לעמוד על הדרישה ליציאת העותרת מישראל, בין היתר, משום שלעותרים נולדה בת משותפת בשנת 2000. בצד האמור נקבע, כי בנה של העותרת ייאלץ לצאת מן הארץ. ערר שהגישו העותרים על החלטה זו נדחה, בנימוק לפיו נוהל חיים משותפים אינו מאפשר צירוף קטין נלווה לבקשה, וכן כי אביו הביולוגי של הקטין לא נתן את הסכמתו לשהות בנו בישראל ולבקשה ליתן לו מעמד.
 
4.        בעתירה שבפנינו ביקשו העותרים כי יינתנו לעותרת ולבנה אזרחות ישראלית או רישיון ישיבה ארעי או קבוע, נוכח הקשר הזוגי בין העותרים 2 ו-3. כעולה מתגובת המשיב, לאחר הגשת העתירה נערך בירור נוסף באשר לאב הרשום בתעודת הלידה של עותר 1, והוחלט להעביר את עניינו לוועדה ההומניטארית. ביום 24.1.2008 הוחלט כי בנסיבות העניין ניתן לוותר על הסכמת האב הביולוגי לשהיית בנו בישראל, וכן על הדרישה ליציאתו של עותר זה מן הארץ. בעקבות החלטה זו החלו העותרת ובנה בתהליך מדורג, במסגרתו הוענקה להם אשרה מסוג ב/1.
 
5.        על רקע ההתפתחויות האמורות סבורים המשיבים כי העתירה מיצתה את עצמה ויש לדחותה. בנוסף הם מציינים, כי סוגיית נישואי העותרים טעונה בדיקה מעמיקה שתארך זמן, ונוכח כך שסוגיה זו לא עמדה במוקד העתירה שבפנינו, אין טעם להותיר את העתירה תלויה ועומדת. העותרים סבורים כי יש להותיר את העתירה על כנה, הן משום שטרם קיבלו אזרחות ישראלית, ובעיקר משום שהמשיבים אינם מכירים בתעודת הנישואין שלהם.
 
6.        לאחר ששקלנו את עמדות הצדדים, הגענו למסקנה כי יש למחוק את העתירה הואיל ובנסיבות העניין, היא מיצתה את עצמה. מלכתחילה, ביקשו העותרים לקבל אזרחות או מעמד בישראל והשיגו על הדרישה להרחקת בנה של העותרת. שילובם של העותרת ובנה בתהליך המדורג, והוויתור על דרישת היציאה מן הארץ נותן אפוא מענה הולם לסעדים שנתבקשו בעתירה. סוגיית נישואיהם של העותרים לא עמדה במוקד העתירה שבפנינו, הואיל ובקשתם לאיחוד משפחות התבססה על היותם של העותרים 2 ו-3 ידועים בציבור כבני זוג, ולא למותר להדגיש כי תעודת הנישואים עליה נסבה המחלוקת הוצאה לאחר הגשת העתירה. בנסיבות אלה, מקובלת עלינו עמדת המשיבה לפיה דין העתירה להימחק, וכך אנו עושים.
 
           ניתן היום, ח' בטבת התשס"ט (04.01.09).
 
 
 
ש ו פ ט
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט

שאלות תגובות או הערות:
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
איזור
נושא
פרטי פניה
* בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

רוצה שעורך דין יחזור אליך עם תשובות? לחץ/י כאן

אולי תרצו לקרוא על:

רומניה-הפתח לשוק האירופי המשותף
אזרחות רומנית - מי זכאי לדרכון רומני?

לכל המאמרים


אולי תרצו לקרוא פסקי דין וחדשות בנושא:

עתירה של עותר, אזרח רומניה, השוהה בישראל כבר קרוב לעשור שנים

לכל פסקי הדין



    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר