ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > מקרקעין - נדלן > מאמרים אחרונים - מקרקעין - נדלן
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

מבצע אכיפה של רשות המיסים בעקבות העלמות מס מדמי שכירות

פאר ויסנר, סגן ראש עיריית תל אביב, זייף מסמך לשם הפחתת תשלומי ארנונה

בעל בית ישלם פיצויים לשוכר בגין שיפוץ בבניין

ארנונה מופחתת למוסד להשכלה גבוהה וניסיון של עירייה לערוך שינוי סיווג

יזמים יקבלו פיצויים מהעירייה בעקבות עיכובים בלתי מוסברים בתכנון

העדר הסכם בכתב כעילה לביטול התחייבות למתנה במקרקעין

פינוי רוכש דירה תם לב בגלל מעורבות רכישה קודמת של הנכס בתרגיל עוקץ

התחייבות למתנה במקרקעין על בסיס ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

הריסת מבנה עסק מכוח צו הריסה לפי חוק החופים

רק עורך דין יכול לייצג בסוגיות הקשורות למיסוי מקרקעין


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין

מאמרים אחרונים - מקרקעין - נדלןזכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?
זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ...

עסקאות נוגדות במקרקעין, מה זה אומר?
התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב - זכותו עדיפה

תכנון ובנייה - הפקעות מגרשים| שטחים
הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה ...

עבודות טעונות היתר| שימוש חורג| הקלות| ערר
לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות
הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית.

תכנית מתאר ארצית| מחוזית| מקומית
המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית. 

תכנון ובניה - המלצות וטיפים
מידע אודות הסדר טיעון, פריסת קנס, צווים מנהליים - צו הריסה, צו הפסקה מנהלי ועוד

תכנון ובנייה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט
ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום
הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ...

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון
לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו. 

תכנון ובנייה - טענות הגנה
טענות הגנה – למעשה, כאמור, טענות ההגנה ספורות ומעטות הן. טענת הגנה של אי ידיעת החוק ע"י האזרח הקטן לא תתקבל, כמו גם טענתו להעדר "מנס ריאה" – כוונה פלילית לבצע עבירה זו, שכן כבר נפסק כי אין עבירות אלה שעפ"י חוק תו"ב או רישוי עסקים עבירות המחייבות כוונה פלילית בביצועם.

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום
בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.

תכנון ובניה - מידע משפטי
כולל - התראה ושימוע, רישום פלילי, מחיקת או תיקון כתב אישום, תסקיר מבחן, של"צ ...

מידע על רישום מקרקעין

 


ייעוץ משפטי - מקרקעין
מתי מומלץ לקבל יעוץ משפטי ע"י עורך דין העוסק בתחום המקרקעין ?

האם לא הושגה הסכמת הורים למינוי בן ממשיך?

האם בית המשפט יבטל מינוי אדם כבן ממשיך בנחלת הוריו, וזאת לאחר שלא הוכחה הסכמת שני ההורים למינוי?


זכויות דיירים לאחר כישלון עסקת קומבינציה

בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לבחון מהן זכויותיהם של רוכשי דירות אל מול זכויותיהם של בעלי הקרקע...


פיצויים בגין עוגמת נפש בעקבות ליקויי רטיבות שהתגלו לאחר בדק בית

חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 קובע כי אין משמעות למועד בניית הדירה כמועד הקובע לעניין בדק הבית או האחריות. המועד הרלבנטי במקרים אלו הינו מועד מסירת הדירה...


עתירת הדרוזים נדחתה - צינור הגז יעבור מתחת לאדמותיהם

האם סוף לפרשה בגין ה"פגיעה בקרקעות הדרוזים עם הנחת צינור הגז"? בג"צ הסיר הבוקר את המכשול האחרון בפני השלמת הנחתו של צינור גז אשר אמור לחצות את ישראל לאורכה...


האם יוסדרו חניות עוקבות (רכב אחר רכב) במסגרת תמ"א 38?

מחלוקת בין דיירים לבין יוזמי פרויקט תמ"א 38 בעיר פתח תקווה. האם ניתן להסדיר חניות לדירות כאשר שתיים מן החניות עוקבות?


<<  הקודם 1  2  3  4  5  לעמוד הבא  >>

    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר