ראשי |  גירושין |  הוצאה לפועל    
ברוכים הבאים לאתר what2do - עורכי דין ומידע משפטי לאזרח בתחומים:     תעבורה, נהיגה בשיכרות     תעבורה - עבירות מהירות     תעבורה, הזמנה למשפט     שלילה     פסילת רשיון     כתיבת בקשות,הוצאה לפועל     התנגדות לביצוע,עיכוב הליכים     חוב משכנתא,ייעוץ משפטי     עיקול חשבון בנק     פקודת מאסר...     חקירת יכולת...     איחוד תיקים     חוזה לרכישת דירה     בתים משותפים, סכסוכי שכנים      מקרקעין,עורך דין     הסכם מכר | קניית דירה | מגרשים     רשם המקרקעין | רישום ראשון | טאבו     יעוץ משפטי | הפרת חוזה | הסכם | הערת אזהרה     עורך דין | ליקויי בניה | תביעות קבלנים     חריגות בניה | פינוי פולש | ייעוץ משפטי     המשפט הפלילי | עורכי דין | חקירה     ייעוץ | מידע | מעצר עד תום הליכים     כתב אישום | העדר הרשעה | זיכוי מחמת הספק     חוסר עניין לציבור | עורכי דין | פלילים     עסקת טיעון | חקירות - שיטות, אמצעים | סיוע     עיכוב הליכים | עיכוב פגישת עורך דין לקוח | הארכת מעצר     
מידע לציבור בנושאי - תעבורה, פלילי, הוצאה לפועל, מקרקעין ועוד...

יש לך שאלה משפטית 

www.andjusticeforall.co.il

ראשי > כתב תביעה - כתב הגנה > הליכים בבית משפט
חיפוש באתר

שם
דוא"ל
נייד
איזור
נושא 
פרטי
פניה 

* בכפוף לתקנון האתר

לכל המאמרים

תביעה ייצוגית נגד ההתאחדות לכדורגל - פיצויי בגין עונש רדיוס ללא קהל 22.11.10

ימי פגרה כלולים במניין הימים להגשת בקשה לביטול פסק בורר 26.8.10

חשיפת פרטים למרות חיסיון רופא חולה, בגין החלטת בית המשפט 13.6.10

ארקדי גאידמק הגיש ערעור על הפקדת הערבות בבית המשפט 28.2.10

התובע צילם ממרפסת ביתו את הנתבעים, האם הראייה קבילה? 9.11.09

בית המשפט סירב לבקשת הוט לקבל ייצוג מסטודנט למשפטים 08.09.09

21 שופטים חדשים מונו לבית המשפט המחוזי. 30.08.09

השופט משה דרורי פסל את עצמו מלדון בערעור. 28.7.09

נסיבות המצדיקות הכרה בהמצאה כהמצאה כדין

פסק דין בהעדר הגנה, גביית ראיות בהעדר הנתבעים וקבלת התביעה בחלקה


לכל פסקי הדין
מקרקעין - נדלן
פלילי
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
חברות, עסקים, סטארט אפ
דיני משפחה
משפט בין לאומי ומדינות
נזקי גוף ופיצויים
דיני אינטרנט ורשת
דיני עבודה זכויות עובדים
עצות לבחירת עורך דין
טפסים וברורים
תביעות קטנות
מי אנחנו - עורכי הדין
  

הליכים בבית משפט

הוגש נגדך כתב תביעה? מעוניין לכתוב כתב הגנה? זומנת לתת עדות?

לרשותך מאמרים בנושאי סדרי הדין בבתי המשפט בישראל. איך לכתוב כתב תביעה / הגנה, אלו פרטים צריך להוסיף, מה זה סילוק על הסף ועוד.
 
לתשומת לבך,
 
המידע המוצג באתר הנו לידיעה בלבד. המידע אינו מהווה יעוץ משפטי או המלצה לנקיטת הליכים מכל סוג שהוא או להימנעות מהם.
 
למען הסר ספק - הנהלת האתר ממליצה לכל אדם לפנות אל עורך דין לפני נקיטת כל פעולה משפטית.

רשימת מאמרים:

כתב תביעה- מידע בסיסי לתובע בבית משפט
הפרטים שיכיל כתב תביעה, וחוץ מן האמור בתקנות להלן לא יכיל אלא פרטים אלה - שם בית המשפט שהתובענה מוגשת לו; שמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי-דין; שמו של הנתבע וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם

כתב הגנה- מידע בסיסי לנתבע בבית משפט
בכתב ההגנה יציין הנתבע את מספר זהותו וכן מען להמצאת כתבי בי-דין, שיהא — מקום מגוריו של הנתבע — אם הוא טוען לעצמו; משרד עורך דינו של הנתבע — אם עורך דין מייצג אותו; מקום מגוריו או מקום עסקו של מי שנתמנה מורשה לקבלת כתבי בי-דין

כתבי טענות בבית משפט - דברים שחשוב לדעת!
הגשתו של כתב טענות תהיה במסירה לבית המשפט כדי לצרפו לתיק התובענה, יש למסור מספר מספיק של עותקים בשביל בית המשפט ולשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין שכנגד, והם יומצאו לפי מענו להמצאת כתבי בי-דין; אין צורך להמציא עותק לבעל דין שהרשה בעל דין אחר לתבוע או להגן מטעמו.

סילוק או מחיקה על הסף
בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה: אין הכתב מראה עילת תביעה; נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית

גילוי מסמכים בבית משפט
בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 10, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11, מה הם המסמכים הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה; בית המשפט או הרשם רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים.

אי התייצבות לדיון בבית משפט
התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר

כתב תביעה - סדר דין מקוצר
במקרים מסוימים אין לנתבע זכות להתגונן כפי שיש בתביעות רגילות. הליך מסוג זה נקרא סדר דין מקוצר.

זכויות עדים בבית משפט
בית המשפט או הרשם יזהיר את העד לפני גביית עדותו, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; העד ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן...

לשכות המפקחים על המקרקעין
לשכות המפקחים על רישום המקרקעין - שעות קבלת קהל ומספרי טלפון ...

כתב הגנה - תביעות קטנות

כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות ניתן להגיש באמצעות טופס מס’ 3, הנשלח לנתבע יחד עם כתב התביעה. כתב הגנה כמו כתב תביעה ניתן להגיש ללא טופס ורצוי להדפיס. אין צורך לצרף תצהיר לכתב ההגנה והתביעה.

 


המצאת כתבי בית דין אלקטרוניים

כתבי דין אלקטרוני יומצא, לנמען שאינו בית המשפט, אל תיבת הדואר שבכתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, ובלבד שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לבית המשפט ...


מהי זכות העיכבון?
מהי זכות העיכבון? מהי משמעותה במסגרת הליכי פשיטת רגל? האם ניתן לעשות שימוש בנכסים מעוכבים?

 


שאלות תגובות או הערות:
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
איזור
נושא
פרטי פניה
* בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר


    המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר

   כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לצלם או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.

ראשי |  תקנון האתר |  מפת האתר